Geodezja Katowice

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 8 stycznia 2019 roku zmianie ulega nazwa i dane kontaktowe naszej firmy, z dotychczasowych:

UNIGIS Dawid Sienkiewicz
ul. Gallusa 12
40-594 Katowice
email: unigis@unigis.com.pl
www.unigis.com.pl


na:

EXIGEO Dawid Sienkiewicz
ul. Gallusa 12
40-594 Katowice
email: exigeo@exigeo.pl
www.exigeo.pl

Pozostałe dane nie ulegają zmianie.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla UNIGIS Dawid Sienkiewicz.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej.